OBS!! Krav på munskydd vid besök på BVC -Nya riktlinjer from 210223 ang besök på BVC.

Medföljande förälder ska bära munskydd under HELA besöket. 

Om du inte har munskydd ber vi dig vänta utanför och ringa på klockan så möter vi upp och ger dig ett munskydd.

  • Endast EN förälder i taget i BVC:s lokaler, för att minska trängsel. 
  • Inga medföljande syskon
  • Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.

Vi som arbetar på BVC använder munskydd och visir vid all patientnära arbete för att skydda er och oss.

 

Accompanying parent must wear a mask throughout the visit. 

If you don´t have a mask, we ask you to stay outside and ring the doorbell and you´ll get a mask from us.

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • Only ONE parent at a time, in our premesis, to reduce congestion.
  • No accompanying siblings.

We who work at BVC now use masks and visors in all patient-related work to protect you and us.

 

/Barnhälsan Täby