Uteblivet besök/sen avbokning kostar 400 kronor

Nytt från Region Stockholm:

Om du uteblir från ditt barns bokade besök eller lämnar sent återbud (mindre än 24h innan besöket) kommer du att få betala en avgift på 400 kr.

Detta gäller även om ni är mycket försenade (mer än halva besökstiden) och besöket inte kan genomföras.

Avbokningar pga sjukdom är ett giltigt skäl, även för sen avbokning, men det är viktigt att ni kontaktar oss och meddelar det innan besöket.

 

If you miss your child’s booked visit or leave a late cancellation (less than 24 hours before the visit), you will have to pay a fee of SEK 400.

This applies even if you are very late (more than half the visit time) and the visit cannot be carried out.

Cancellations due to illness are a valid reason, even for late cancellation, but it is important that you contact us and notify it before the visit.

Riktlinjer vid besök på BVC

Vi välkomnar båda föräldrarna att komma med vid besök hos oss. Men tänk på avståndet på rummet och i övriga lokaler.

Fortfarande gäller:

      Inga medföljande syskon

     Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.

Har man varit sjuk vill vi att det ska gå minst en vecka från det att man insjuknat samt ha två feberfria dagar innan man besöker oss!

 

 

We now welcome both parents. But think about the distance in the room and in other rooms at BVC. 

Still:

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • No accompanying siblings.

If you have been ill, we want it to be at least a week from the time you fall ill and have two fever-free days before you visit us!