Om oss

Barnhälsan Täby BVC är ett företag som bildades 1994.
Sedan 1 april 1994 har Barnhälsan Täby avtal med Nordöstra sjukvårdsområdet i Stockholm läns landsting, att driva verksamheten enligt det basprogram som finns samt enligt de riktlinjer som utarbetats av socialstyrelsen.

Vi har ett områdesansvar för barn 0-6 år som är boende i Täby kommun.

Du kan lista ditt barn på valfri mottagning antingen genom att ringa på telefon: 08-409 406 00 eller gå in på www.minavardkontakter.se.

Barnhälsan Täby BVC hittar du på tre mottagningar i Täby. I Täby Kyrkby, Täby Centrum och i Näsby Park.

Våra mottagningar är miljödiplomerade. 

Så här ser basprogrammet för Barnhälsovården ut:

 • 0-14 dagar: Hembesök av BVC-sjuksköterska
 • 4-6 veckor: Utvecklingsbedömning och läkarundersökning
 • 6-8 veckor: Vaccination och EPDS-samtal samt utvecklingsbedömning av sjuksköterska
 • 3 månader: Vaccination och partnersamtal
 • 5 månader: Vaccination
 • 6 månader: Utvecklingsbedömning och läkarundersökning
 • 8 månader: Ögonkontroll, utvecklingsbedömning och samtal om olycksfallsrisker
 • 10 månader: Utvecklingsbedömning och läkarundersökning
 • 12 månader: Undersökning av sjuksköterska, vaccination och kostrådgivning
 • 18 månader: Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska, vaccination
 • 3 år: Språk, kommunikation, utveckling och hälsosamtal
 • 4 år: Utvecklingsbedömning, syn- och hörselprövning, talscreening
 • 5-6 år: Vaccination, synprövning och sammanfattande samtal om BVC- tiden

Barnhälsan Täby BVC erbjuder:

 • Amningsrådgivning
 • Hembesök i samband med förlossning och efter behov
 • Rådgivning angående barnets vård
 • Föräldragrupp både för förstagångsföräldrar och de som har fått barn igen
 • Hälsoundersökning hos läkare
 • Kostrådgivning
 • Vaccinationer
 • Syn- och hörselkontroller
 • Rådgivning i samband med sjukdom, vid behov hembesök
 • Kontakt med barnpsykolog, ortoptist, logoped, tandhygienist m.fl. då behov finns

Även Du som bor i andra kommuner i Stockholmsområdet är välkommen att lista dina barn hos oss på Barnhälsan Täby BVC.

Är du nyinflyttad eller har du just fått barn? Kontakta oss på telefon: 08-409 406 00.

Annars når du din BVC-sköterska på dennes respektive telefonnummer under fliken "Kontakt".