Miljöpolicy Barnhälsan Täby

Vår målsättning är att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan, vilket är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy då vi utvärderar och sätter upp nya miljömål. Vi arbetar utifrån Stockholms läns landstings miljöprogram 2017-2021.

Miljöarbetet baseras på samverkan mellan ledning och medarbetare, så att alla i verksamheten kan förebygga risker för miljöskador och andra brister.
Alla medarbetare tar ett personligt ansvar och deltar aktivt i verksamhetens miljöarbete. Medarbetarna ska ha tillräcklig miljökompetens för att kunna påverka utvecklingen och ta rätt beslut. Alla medarbetare ska genomgå landstingets e-utbildning “grundläggande miljöutbildning”
Vi källsorterar vårt avfall.
Vi hushåller med material och energi och minimeras spill.
Vi använder oss i möjligaste mån av miljömärkta produkter.
Vi rapporterar Miljöfarligt avfall till Naturvårdsverket 2ggr/år samt vid behov.
Miljödiplomering genomförs 1 gång/år

2021-08-31