Information till vårdnadshavare om smärtlindring vid vaccination av barn

Det späda barnet (ca 0-6 mån) och det lilla barnet (ca 6 mån- 2år)

Barnet bör om möjligt vara utvilat, ha torr blöja och mätt mage (om man inte planerar att amma under vaccinationen) inför vaccinationstillfället. 

Att sitta hud mot hud lugnar och minskar smärtupplevelsen. Ammande barn kan med fördel ammas när vaccinationen ges, börja då amma 5-10 min innan injektionen. 

Barn som inte ska ammas bör sitta upprätt i vårdnadshavarens famn, antingen vänd mot vårdnadshavaren som i en kram, eller vänt framåt mot den som ska ge injektionen. Om barnet inte ammas vid vaccinationen bör man snabbt ändra position efter injektionen/injektionerna, och avleda med något roligt som blåsbubblor eller en rolig leksak.  

Sockerlösning (fås på BVC) kan ges före vaccinationen. Om barnet använder napp eller har ett gosedjur/snuttefilt kan dessa öka tryggheten vid vaccinationstillfället. Att vårdnadshavaren nynnar eller sjunger verkar lugnande för barnet, välj en sång som är bekant för barnet. 

Om två injektioner ska ges vid samma tillfälle bör en injektion i taget ges, då det inte finns några bevis för att samtidig injektion (att ge två injektioner samtidigt) minskar smärtupplevelsen. Samtidig injektion kan öka barnets känsla av övergrepp och bidra till ett förstärkt smärtminne. 

Det stora barnet (ca 2-6 år)

Förbered barnet på att det ska vaccineras. Var ärlig om barnet frågar om det gör ont, säg INTE att det inte gör ont (det sticker till), men berätta hur vi tillsammans kan minska smärtan. 

I första hand rekommenderas att barn sitter i vårdnadshavarens famn. Att titta på en film eller spela ett spel på en mobiltelefon under vaccinationen verkar avledande. 

Alla barn

Lugn och ro bidrar till sänkt stressnivå och minskad upplevelse av smärta. Du som vårdnadshavare är barnets viktigaste trygghet. 

Bedövningsplåster (t.ex. EMLA) kan med fördel användas för att minska smärta vid instick. BVC-sköterskan visar INNAN besöket var dessa plåster skall placeras och hur lång tid före vaccinationen de ska sättas på för bästa effekt. 

  

Denna bild visar var EMLA-plåster ska placeras för barn 0-3 år. Om barnet ska få två vaccinationer behövs ett EMLA-plåster på varje ben. 

 

Denna bild visar var EMLA-plåster ska placeras för barn 3-5 år.