Nya riktlinjer vid besök på BVC

Nu välkomnar vi båda föräldrarna komma med vid besök hos oss. Men tänk på avståndet på rummet och i övriga lokaler.

Medföljande förälder/föräldrar ska bära munskydd under HELA besöket i alla våra lokaler. 

Om du inte har munskydd ber vi dig vänta utanför och ringa på klockan så möter vi upp och ger dig ett munskydd.

Fortfarande gäller:

      Inga medföljande syskon

     Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.

Vi som arbetar på BVC använder munskydd vid all patientnära arbete för att skydda er och oss.

 

We now welcome both parents. But think about the distance in the room and in other rooms at BVC. 

Accompanying parent/parents must wear a mask throughout the visit in all of our rooms. 

If you don´t have a mask, we ask you to stay outside and ring the doorbell and you´ll get a mask from us.

Still:

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • No accompanying siblings.

We who work at BVC now use masks in all patient-related work to protect you and us.

 

/Barnhälsan Täby