Riktlinjer vid besök på BVC

Vi välkomnar båda föräldrarna att komma med vid besök hos oss. Men tänk på avståndet på rummet och i övriga lokaler.

Fortfarande gäller:

      Inga medföljande syskon

     Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.

Vi som arbetar på BVC använder munskydd vid all patientnära arbete för att skydda er och oss.

 

We now welcome both parents. But think about the distance in the room and in other rooms at BVC. 

Still:

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • No accompanying siblings.

We who work at BVC now use masks in all patient-related work to protect you and us.

 

/Barnhälsan Täby