Riktlinjer vid besök på BVC

Vi välkomnar båda föräldrarna att komma med vid besök hos oss. Men tänk på avståndet på rummet och i övriga lokaler.

Fortfarande gäller:

      Inga medföljande syskon

     Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.

Har man varit sjuk vill vi att det ska gå minst en vecka från det att man insjuknat samt ha två feberfria dagar innan man besöker oss!

 

 

We now welcome both parents. But think about the distance in the room and in other rooms at BVC. 

Still:

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • No accompanying siblings.

If you have been ill, we want it to be at least a week from the time you fall ill and have two fever-free days before you visit us!