Uppdaterade riktlinjer för BVC från Region Stockholm Covid-19, Updated guidelines Covid-19

Uppdaterade riktlinjer för BVC från Region Stockholm

  • Barn och föräldrar som besöker BVC skall vara friska.
  • Endast EN förälder i taget för att minska trängsel.
  • Inga medföljande syskon

Vi som arbetar på BVC använder nu munskydd eller visir vid all patientnära arbete för att skydda er och oss.

 

Updated guidelines for BVC from Region Stockholm

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • Only ONE parent at a time to reduce congestion.
  • No accompanying siblings.

We who work at BVC now use masks or visors in all patient-related work to protect you and us.

 

/Barnhälsan Täby