Med anledning av Covid-19 har vi tillfälligt ändrade riktlinjer för besök på BVC. Due to Covid-19 we have temporarily changed guidelines.

För att minska risken för smittspridning, jobbar vi för att minska antalet medföljande till besöken. 

Alla besökare måste vara helt friska vid besöken (som alltid).

Tvätta händerna när ni kommer in.

Om möjligt endast en medföljande förälder/barn.

Inga medföljande syskon.

Vi ber er att inte stanna kvar i lokalerna efter besöket.

Vår öppna mottagning är tillsvidare stängd. Välkomna att ringa och boka tid i stället.

Alla våra föräldragrupper är inställda tills vidare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och WHO:s  direktiv.

 

To reduce the risk of spreading the infection, we work to reduce the number of people accompanying the visits.

Important that you and your child are well when you visit us at BVC (as always)

If possible only one accompanying parent. 

No accompanying siblings.

Wash your hands when entering BVC. 

We ask you to not stay on the premises after the visit.

Our open reception is closed for the time being. Welcome to call and book an appointment instead.

We have no parent-groups at the moment.

We are following Folkhälsomyndighetes and WHO:s guidelines.

//Barnhälsan Täby BVC